POLPHARMA XXII „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.

Temat tegorocznego konkursu:

„Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”.

Celem konkursu jest pokazanie znaczenia rejestrów jako wyznacznika postępu polskiej nauki medycznej i farmaceutycznej. Fundacja czeka na projekty dotyczące wykorzystania baz danych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana – należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

  • Zarejestruj się na portalu
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku
  • Uzupełnij szablony
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Termin składania wniosków do fundacji: 8 marca – 31 maja 2023 roku.

Termin zgłoszeń (przesłania informacji o planowanym złożeniu wniosku) do Działu Wsparcia Projektów na adres: awn@wum.edu.pl upływa w dniu 17.04.2023

Miejsce składania wniosków:

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

Ponieważ konkurs Polpharmy ma specyficzne wymogi prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące własności intelektualnej.

Istotne kwestie:

  • w oświadczeniu – zgoda Komisji Bioetycznej, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i wzorem umowy
  • w regulaminie – sposób przygotowania wniosku, w tym budżetu projektu, zasady realizacji projektu, wymogi w przypadku prowadzenia badania klinicznego
  • we wzorze umowy – wszystkie zapisy dotyczące prawa własności intelektualnej (PWI będące wynikiem projektu w 50% przechodzą na Fundację)

Sposób rozliczenia VAT w projekcie Polpharmy

W ramach grantu należy uwzględnić podatek VAT na dwóch poziomach:

  • podatek należy uwzględnić przy pozycjach budżetowych dotyczących zakupów, realizacji usług obcych (nie dotyczy wynagrodzeń) - w kosztorysie uwzględniamy kwotę brutto,
  • dodatkowo, z uwagi na fakt, że na etapie realizacji grantu, poszczególne transze środków będą wypłacane w oparciu o faktury VAT wystawione przez WUM na rzecz POLPHARMY, wartość całego grantu musi zostać przemnożona przez 1,23, czyli kwotę podatku VAT, jaki będzie musiał sfinansować WUM.

Link do projektu: https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy-oglasza-start-xxii-edycji-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych-ze-srodkow-fundacji/?utm_source=baza-polpharmy&utm_medium=emailing&utm_campaign=konkurs-fundacji-2023

Link do Regulaminu: https://polpharma.pl/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMIN-fundacja-konkurs-grantowy_ost.pdf

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Osoba fizyczna 

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl