Nagrody Naukowe POLITYKI 2023

Do środy 14 czerwca 2023 r. Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Listę 15 finalistów opublikowana zostanie  13 września, a laureatów Fundacja ogłosi w październiku.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgłoszeniowy Nagród Naukowych POLITYKI 2023

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu kategoriach nauk: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2023 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Przez 22 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali na program stypendialny 1% podatku (od tego roku 1,5 %), nasza Fundacja wsparła 362 naukowców kwotą ponad 6 mln 875 tys. zł.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ubiegłorocznej gali wręczenia Nagród Naukowych POLITYKI.
 

***

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2023 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl
Formularz należy wypełnić w języku polskim.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni naukowcy i znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów konkursu poddajemy ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszamy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Więcej o naszym programie i laureatach na stronie polityka.pl/stypendia

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Miejsce składania wniosków
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2023 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl
Formularz należy wypełnić w języku polskim.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl