Fundacja NUTRICIA - nabór na grant naukowy dla doświadczonych badaczy na badania naukowe w zakresie żywienia człowieka

Konkurs kierowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka)

W tegorocznej edycji jako obszary priorytetowe zostały wskazane:

 1. Sposób żywienia i ryzyko niedoborów pokarmowych u dzieci po 1 roku życia,
 2. Wpływ leczenia żywieniowego (doustnego i/lub dojelitowego) prowadzonego w warunkach szpitalnych oraz interwencji żywieniowej kontynuowanej po wypisie z oddziału szpitalnego na proces rehabilitacji i rekonwalescencji po chorobie,
 3. Zastosowanie produktów pochodzenia roślinnego jako alternatywa dla produktów mlecznych

Warunki udziału w konkursie.

 1. Konkurs składa się z 2 etapów:
 1. Złożenie ABSTRAKTU
 2. Złożenie wniosku zawierającego PEŁNY PROJEKT BADAWCZY

 1. Abstrakt oraz wniosek o finansowanie lub dofinansowywanie projektu badawczego może złożyć:
 1. osoba fizyczna,
 2. grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy,
 3. grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt wieloośrodkowy.

 1. Maksymalna kwota na grant badawczy to 250 000 zł brutto
 2. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat, w tym w ciągu 2 pierwszych lat musi zakończyć się część badawcza projektu
 3. Fundacja NUTRICIA finansuje lub dofinansowuje projekty badawcze (wyłącznie kliniczne), które łączą się z problematyką dotyczącą żywienia człowieka.
 4. Wnioski dot. badań z zakresu technologii żywienia oraz oparte o model zwierzęcy nie będą rozpatrywane.
 5. Granty badawcze przeznaczone są dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 6. Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu.
 7. Projekty badawcze powinny zawierać dojrzałą koncepcję rozwiązania podejmowanego problemu.
 8. W przypadku, gdy do rozwiązania konkretnego problemu jest konieczne prowadzenie badań w różnych aspektach i badania te warunkują się wzajemnie, jest możliwe złożenie kilku projektów realizowanych przez różne zespoły badawcze, w formie pakietu.
 9. Fundacja będzie szczególnie popierać badania o charakterze wieloośrodkowym.
 10. W celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych formularz Wniosku oraz inne dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim.

Uwaga: w przypadku zakwalifikowania się do II etapu, do wniosku wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Abstrakt oraz wniosek o finansowanie lub dofinansowywanie projektu badawczego może
złożyć:
a. osoba fizyczna,
b. grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy,
c. grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt
wieloośrodkowy.
Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu
badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu. Abstrakt
składany jest jedynie przez kierownika projektu.

Miejsce składania wniosków
Abstrakt wniosku podpisany przez kierownika projektu w formie pliku PDF bezwzględnie sporządzany jest na formularzu stanowiącym załącznik 4 do regulaminu i przesyłany na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl do 30 kwietnia
Dodatkowe informacje
HARMONOGRAM SKŁADANIA ABSTRAKTÓW NA WUM:

• 27.03.2023 - zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie w formie informacji wysłanej na adres: awn@wum.edu.pl
• 14.04.2023 - przesłanie wypełnionego formularza abstraktów
• 30.04.2023 - przekazanie złożonego w Fundacji abstraktu wraz z wymaganymi podpisami

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY FUNDACJI NUTRICIA:
• 30.04.2023 przyjmowanie abstraktów
• 30.05.2023 decyzja Fundacji o kwalifikacji do II tury konkursu
• 30.07.2023 przyjmowanie pełnych wniosków grantowych


Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie Fundacji w zakładce Działalność/partnerstwo i nauka:
https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiej animacji o tegorocznej edycji konkursu:
https://fb.watch/iQzS65yixf/


Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
W 2023 roku preferowanymi obszarami tematycznymi są:
a. Sposób żywienia i ryzyko niedoborów pokarmowych u dzieci po 1 roku życia
b. Wpływ leczenia żywieniowego (doustnego i/lub dojelitowego) prowadzonego w warunkach szpitalnych oraz interwencji żywieniowej kontynuowanej po wypisie z oddziału szpitalnego na proces rehabilitacji i rekonwalescencji po chorobie
c. Zastosowanie produktów pochodzenia roślinnego jako alternatywa dla produktów mlecznych
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu
Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu.
Projekty badawcze powinny zawierać dojrzałą koncepcję rozwiązania podejmowanego problemu.
W przypadku, gdy do rozwiązania konkretnego problemu jest konieczne prowadzenie badań w różnych aspektach i badania te warunkują się wzajemnie, jest możliwe złożenie kilku projektów realizowanych przez różne zespoły badawcze, w formie pakietu.
Fundacja będzie szczególnie popierać badania o charakterze wieloośrodkowym.