Synergy Grant 2023

ERC Synergy Grant: dla zespołów 2-4 głównych badaczy/badaczek planujących realizować interdyscyplinarne projekty badawcze.

W konkursie na Synergy Grant wnioski można składać do 8 listopada br. do godz. 17:00 (CET). Zespoły badaczy i badaczek mogą zaplanować realizację swoich interdyscyplinarnych projektów na 6 lat z budżetem w wysokości do 10 mln euro. Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) oraz elektroniczny system składania wniosków dostępne są na stronie konkursu. W konkursie z budżetem o wartości 300 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 30 grantów.

UWAGA - Harmonogram składania wniosku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru do Działu Wsparcia Projektów WUM w terminie do 19.09.2022 na adres: awn@wum.edu.pl.

W trakcie przygotowywania wniosków jest możliwość skorzystania z pomocy pracowników:

Polska Akademia Nauk Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN) wspiera uczonych w staraniach o granty ERC. BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku".

Podmioty uprawnione do składania wniosków

ERC Synergy Grant: dla zespołów 2-4 głównych badaczy/badaczek planujących realizować interdyscyplinarne projekty badawcze.

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl