APP_422_H04_2022

27.06.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na rekrutacji pacjentów z posocznicą do badania w ramach projektu badawczego pn. „Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 18HLT03 SEPTIMET i finansowanego z programu pn. „Europejski Program na Rzecz Innowacji i Badań w Dziedzinie Metrologii”.
Zamawiana usługa obejmuje:
• kwalifikację do udziału w badaniu chorych na urosepsę, nie będących w immunosupresji, spełniających kryterium Sofa score>2 oraz chorych ze śródmiąższowym zapaleniem nerek (grupa kontrolna), Sofa score<2,
• przedstawienie choremu programu badania i odpowiedź na wszelkie pytania związane z badaniem w ramach świadomej zgody na udział w badaniu,
• wypełnienie kwestionariuszy zawierających dane osobowe, historię choroby, kryteria rozpoznania urosepsy, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych,
• udział w opracowaniu wyników badań immunologicznych.

Rekrutacja pacjentów z posocznicą do badania w ramach projektu badawczego.