Odkrycie nowych potencjalnych kierunków terapeutycznych w leczeniu niewydolności serca

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Ze względu na rosnącą liczbą zachorowań na niewydolność serca (HF) schorzenie to stanowi intensywny przedmiot badań zarówno eksperymentalnych jak i klinicznych. HF dzieli się na niewydolność z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) spowodowaną najczęściej przez zawał mięśnia sercowego, jak i tą z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF), do której predysponują zaawansowany wiek oraz takie choroby cywilizacyjne takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość. Typowymi objawami zarówno HFpEF jak i HFrEF są męczliwość, duszność oraz obrzęki. Niezależnie od frakcji wyrzutowej, pacjenci z najcięższą postacią niewydolności serca- NYHA IV, są w grupie której śmiertelność roczna wynosi aż 40%. Opisanie stresu nitrozacyjnego w kardiomiocytach stało się przełomowym odkryciem w poznaniu patomechanizmu HFpEF. Wykazano, że poza HFpEF podwyższony poziom iNOS występuje również po zawale serca prowadzącym do HFrEF, czy też po długotrwałym stosowaniu diety wysokotłuszczowej prowadzącej do zespołu metabolicznego, które predysponują do wystąpienia HFpEF. Pierwszy etap naszego projektu polegał na przeprowadzeniu doświadczenia na szczurach, które zostały podzielone na 4 grupy zależnie od wykonywanej procedury. Od 4 tygodnia życia połowa szczurów karmiona była dietą wysokotłuszczową (przyczyniła się do rozwoju otyłości oraz zespołu metabolicznego, który jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową), a druga połowa dietą standardową. Przeprowadzano w 8 tygodniu życia operacje podwiązania tętnicy wieńcowej (doprowadzającej do pozawałowej niewydolności serca) lub operacje pozorowane. W 12 tygodniu życia od wszystkich osobników pobrano mięśnie lewej komory serca, które zostały zamrożone do przyszłych analiz laboratoryjnych. Drugi etap projektu, zakłada włączenie do badania dwóch grup po 40 pacjentów z rozpoznanym odpowiednio HFpEF lub HFrEF. Pacjenci będą oceniani pod kątem współwystępowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i otyłości, będą mieli oznaczone podstawowe parametry laboratoryjne (lipidogram, HBA1C) oraz wykonane echokardiograficzne badanie serca z oceną frakcji wyrzutowej i funkcji rozkurczowej lewej komory. Poza tym pobrana zostanie od nich krew, która będzie przetransportowana do Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w celu przeprowadzenia oznaczeń za pomocą metody ELISA.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN10