Czas na polskie pielęgniarstwo -Time for Polish Nursing

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 366,765.00
Kierownik Projektu
dr hab. Edyta Krzych-Fałta
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem projektu jest przygotowanie WNoZ WUM do kształcenia i obsługi studentów zagranicznych w związku z planowanym uruchomieniem English Division WNoZ na kierunku Pielęgniarstwo.

W związku z tym zaplanowano realizację następujących działań:

  • cykl szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej
  • przygotowanie podstrony WNoZ w języku angielskim
  • przygotowanie informatora w języku polskim i angielskim
  • przygotowanie kursu z języka polskiego dla zagranicznych studentów
  • utworzenie punktu Welcome Centre
  • oznakowanie pomieszczeń w języku polskim i angielskim
Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA18