Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako nowoczesny biomarker zespołu stopy cukrzycowej

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu
dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Badanie ma na celu:

  1. Poprawę jakości opieki nad pacjentami z cukrzycą, w szczególności tych, którzy rozwinęli ZSC. Osiągnięte to zostanie poprzez wytypowanie biomarkera umożliwiającego wykorzystanie EVs w kontekście szacowania ryzyka wystąpienia i przebiegu ZSC
  2. Opracowanie schematu preselekcji grupy chorych najbardziej podatnych na ZSC.

Umożliwi to zastosowanie wzmożonego nadzoru oraz wdrożenia działań profilaktycznych, co miałoby kluczowy wpływ na znaczną poprawę jakości życia i przeżywalności tych chorych. W konsekwencji tych działań będzie możliwe zmniejszenie ryzyka amputacji wśród pacjentów, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

  1. Zwiększenie kompetencji miękkich studentów - prowadzenie badań prospektywnych, analiza molekularna uzyskanego materiału biologicznego, analiza biostatystyczna uzyskanych wyników oraz nawiązywanie współpracy z sektorem prywatnym.
  2. Promocja polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej poprzez publikację wyników w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym z listy MEiN.
Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN15