Czynniki molekularne wpływające na przeżycie u chorych z nowotworami złośliwymi gruczołów ślinowych

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 70,000.00
Kierownik Projektu
dr hab. Anna Rzepakowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem badania jest identyfikacja markerów genetycznych, które są odpowiedzialne za niekorzystne rokowanie w złośliwych nowotworach ślinianek. Badanie pozwoli na opracowanie panelu genetycznego, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja

pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nawrotu procesu nowotworowego i agresywniejszym przebiegiem choroby.

Wyniki badania zostaną opublikowane w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie.

Rezultaty projektu pozwolą poszerzyć wiedzę na temat molekularnych uwarunkowań rozwoju nowotworów złośliwych gruczołów ślinowych. Przyczynią się do opracowania skuteczniejszych metod leczenia oraz bardziej spersonalizowanej terapii. W przyszłości umożliwi to tworzenie nowych standardów opieki nad pacjentami z grupy wysokiego ryzyka.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN14