Solidarni z Ukrainą

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 2,811,857.34
Kierownik Projektu
Supervised by Department of Didactic Projects
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
  • Przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i byli studentami ukraińskich uczelni medycznych w roku akademickim 2021/2022 na odpowiedni rok studiów w WUM, który będzie odpowiadał zakresowi posiadanej wiedzy i umiejętności (studia na kierunku lekarskim lub kierunku lekarsko-dentystycznym)
  • Przeprowadzenie przez Studium Języków Obcych WUM bezpłatnych kursów języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy (pięciomiesięczne kursy językowe)
  • Objęcie uczestników programu wsparciem psychologicznym (poradnictwo psychologiczne, coaching, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem)
  • Zapewnienie opieki prawnej dla wszystkich uczestników projektu (m.in. pomoc w przygotowaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony międzynarodowej, pobyt czasowy lub stały)
Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA19