Final step of the Medical University of Warsaw Doctoral School towards full internationalization

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
1,079,082.00
Kierownik Projektu
Prof. Michał Grąt
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
  • Działania promocyjne dotyczące międzynarodowego programu doktoranckiego
  • Udzielanie stypendiów najlepszym doktorantom
  • Wsparcie finansowe na krótkoterminowe zagraniczne wizyty badawcze/staże
  • Włączenie zagranicznych nauczycieli akademickich do programu studiów doktoranckich

Projekt ma zwiększyć umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej w 3 głównych obszarach: pozyskanie zagranicznych doktorantów, zwiększenie wskaźnika mobilności międzynarodowej polskich doktorantów oraz zwiększenie rozpoznawalności Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wśród uczelni zagranicznych.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
NAWA17