APP1/9/DN08/2022

15.03.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Treść oferty
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

APP1/9/DN08/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na Druk monografii w liczbie sztuk 350 (maszynopis 150 stron, format A5, papier kreda, 90g/m2, twarda kolorowa okładka, ryciny sztuk 86 w kolorze, 47 tabel, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN, dostęp do publikacji na stronie Wydawcy na zasadach Open access, dystrybucja wśród bibliotek publicznych, księgarni, podmiotów i prywatnych konsumentów, ciągła promocja w Social media, podczas wydarzeń naukowo-dydaktycznych, webinarów), realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr DNM/SP/512491/2021.