APU_044_FS212_2022

24.02.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji 4 prac magisterskich 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM.