APP_415_NCBR168_2022

11.02.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor”, współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim EPIMAKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.

Zamawiana usługa obejmuje:

  1. przygotowanie kompletnych wniosków oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) oraz do międzynarodowej ochrony patentowej w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako  najkorzystniejszy do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w EPO[2] (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15), dwóch wynalazków z zakresu diagnostyki molekularnej, które muszą być zgłoszone nie później niż do 21 marca 2022;
  2. prowadzenie sprawy zgłoszeń do  ochrony patentowej do momentu wydania decyzji
    o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;
  3. prowadzenie sprawy zgłoszeń w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako  najwłaściwszy do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako  Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT lub w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15).
 

[1] Patent Cooperation Treaty.

[2] European Patent Office (Europejski Urząd Patentowy).