APP1/5.2/NCN6/2021

11.10.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

 APP1/5.2/NCN6/2021

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w  hipotermii” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu
SONATA BIS-9, umowa nr UMO-2019/34/E/NZ5/00433.

 

 

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 24 miesięcy na stanowisku
członka zespołu badawczego (Wykonawca nr 4) i obejmuje następujący zakres zadań:

 

1)       przygotowanie pobranych wątrób do mechanicznej perfuzji w hipotermii;

2)       obserwacja chorych po przeszczepieniu;

3)       pobieranie wycinków z wątrób po reperfuzji;

4)       podział wycinków i utrwalanie ich w formalinie lub mrożenie w ciekłym azocie;

5)       zbieranie danych laboratoryjnych z okresu pooperacyjnego;

6)       ciągły nadzór nad poprawnością zbieranych danych