APP_386_ABM19_2021

05.10.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Treść oferty
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie o cenę w celu szacowania jej wartości.

Usługa dot. umożliwienia wykonania badań dla pacjentów (uczestników badania) na terenie szpitala polegających na:

1) Odwirowaniu pobranej surowicy uczestników badania

2) Zamrożeniu i przechowywaniu próbek w temp. -20st.C

3) Przesłaniu próbek (transport) do Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, ul. Pawińskiego 3c w Warszawie

w ramach projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne „Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” finansowanego w trybie art. 19a ustawy o Agencji Badań Medycznych, w ramach realizacji działań dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Łączna ilość wszystkich surowic – 1 490.

APP_386_ABM19_2021