AWN_04_ABM_3_2021

01.10.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu pt."Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej - badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją. Akronim: FootCell" w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2021/3)