APP_383_ABM19_2021

29.09.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na pobieraniu materiału biologicznego - krwi (surowica) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Agencji Badań medycznych pn. „Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pacowników ochrony zdrowia”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/COVID19/WUM