APP1/5/NCN6/2021

22.09.2021
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

APP1/5/NCN6/2021

 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w  hipotermii” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu  SONATA BIS-9, umowa nr UMO-2019/34/E/NZ5/00433.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 24 miesięcy na stanowisku członka zespołu badawczego (Wykonawca nr 4) i obejmuje następujący zakres zadań: