Konfigurator grantu. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby znaleźć pasujący konkurs NCN.

Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało swoją stronę internetową, na której można znaleźć się m.in. konfigurator grantu, pozwalający wyszukać pasujący konkurs.

O granty NCN mogą się starać naukowcy na różnych etapach kariery naukowej, niezależnie od kraju pochodzenia. Granty muszą być prowadzone w podmiocie zlokalizowanym na terenie Polski.

Zapraszamy do korzystania!