Mobilność w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 26,472.00
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 26 472 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu  jest  wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności pracowników pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a instytucjami partnerskimi.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym przeznaczony jest dla:

  1. dla studentów – mobilności i praktyki;
  2. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
Logotyp
Logotyp EOG
Kod projektu
EOG20