Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 1,170,694.00
Kierownik Projektu
mgr Dorota Szubstarska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

W projekcie podjętych zostanie szereg działań, których rezultatem będzie podniesienie kompetencji i ukończenie procesu kształcenia dzięki wsparciu z EFS 91 osób w tym: 77 doktorantów i 14 przedstawicieli kadry akademickiej. Uczestnikami projektu będzie 101 osób, 86 doktorantów i 15 przedstawicieli kadry akademickiej, w tym 81 osób wyjeżdżających i 20 przyjeżdżających. Planowane działania w formie krótkookresowych form kształcenia np. konferencje, wizyty studyjne, staże do placówek zagranicznych są także odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby doktorantów i kadry akademickiej poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności i podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie:

  • naukowym: działania badawcze, naukowe i dydaktyczne
  • językowym: przełamanie bariery językowej, umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie medycznym w stopniu komunikatywnym;
  • społecznym: przełamanie barier kulturowych, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym,

Projekt pozwoli na:

  • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, które mogą być podstawą do współpracy naukowej zarówno na poziomie osobowym jak i instytucjonalnym;
  • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach poza granicami kraju;
  • promocję polskiej uczelni i nauki na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach osób spoza Polski;
  • zdobycie doświadczenia przez WUM w realizacji projektów w ramach międzynarodowej wymiany;
  • zdobycie wiedzy przez osoby ze strony WUM planującej działania badawcze i dydaktyczne dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej w zakresie efektywności i potrzeby realizacji odpowiednich działań optymalnie dostosowanych dla ich odbiorców.
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
NAWA03