Szkoła Orłów

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 805,054.01
Kierownik Projektu
dr Antonina Doroszewska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem projektu jest wsparcie w tworzeniu ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS245