Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 1,482,096.00
Kierownik Projektu
prof. dr hab. Lidia Rudnicka
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem głównym Projektu jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów skóry, który ma za zadanie zwiększyć wiedzę oraz świadomość grup docelowych – pacjentów i lekarzy – w zakresie zapobiegania nowotworom skóry oraz metod samobadania znamion. W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

  • wzrost upowszechnienia wiedzy w zakresie negatywnych skutków promieniowania ultrafioletowego, w tym ryzyka rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworowych skóry, ochrony przeciwsłonecznej, samobadania znamion i badania dermatoskopowego,
  • zmiana nawyków związanych z ekspozycją na promieniowanie UV, zmniejszenie częstości oparzeń skóry i długofalowo zahamowanie wzrostowej tendencji zachorowania na nowotwory skóry
  • upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie profilaktyki nowotworów skóry wśród lekarzy POZ, medycyny rodzinnej, edukatorów medycznych i dermatologów.
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS218