Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego

Symbol
2MB/MAZ03
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego
Kod
2MB
Instytucja finansująca
Kierownik
dr n. hum. Joanna Chylińska
Numer umowy o dofinansowanie
W/UMWM-UU/UM/ZD/93/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
21 467,60
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
21 467,60
Temat
Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego