Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Termin składania wniosków
za 4 dni 1 godzina
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

IMPRESS-U NAWA

Termin składania wniosków
za 1 tydzień
Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich -Litwy, Łotwy i/lub Estonii.

MINIATURA 8

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
MINIATURA 8, konkurs na pojedyncze działanie naukowe z możliwością realizacji więcej niż jeden formy: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.