Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

Konkurs Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 4 tygodnie

Celem Doctoral Networks (DN) jest wdrażanie programów studiów doktoranckich w ramach międzynarodowej współpracy instytucji nauki i firm w Europie i poza nią tak, aby umożliwić doktorantom udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, podniesienie ich kwalifikacji, pobudzanie kreatywności, rozszerzenie innowacyjności personalnej, co z kolei przyczyni się w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich szans na zatrudnienie, także poza sektorem akademickim:

IMPRESS-U NAWA

Termin składania wniosków
za 9 miesięcy
Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich -Litwy, Łotwy i/lub Estonii.