Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

MINIATURA 8

Termin składania wniosków
za 6 dni 20 godzin
MINIATURA 8, konkurs na pojedyncze działanie naukowe z możliwością realizacji więcej niż jeden formy: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Nabór wniosków na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej SPUB/SPUBi

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
MNiSW uruchomiło nabór na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi)

MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01)

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 2 tygodnie
Zaproszenie Institute of Oncology, Riga Stradins University dla osób posiadający stopień doktora (do 8 lat po obronie pracy doktoracie) do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku badawczego w konkursie MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01) w programie Horyzont Europa.

SONATA BIS 14

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 3 tygodnie
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym