Wykaz ogłoszonych konkursów: Newsletter

Harmonogram konkursów

III konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB)

Termin składania wniosków
za 2 tygodnie
Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłosiła otwarty III konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) w obszarze biotechnologia medyczna.

Program Ministra Edukacji i Nauki "PERŁY NAUKI II"

Termin składania wniosków
za 2 tygodnie

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 września 2023 r. od godziny 08.00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16.00.

2023 EU4Health calls for action grants - 12 nowych konkursów

Termin składania wniosków
za 2 tygodnie 2 dni
Uprzejmie informujemy, że HaDEA opublikowała 12 zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) w ramach Programu Pracy na 2023 r. Tematyka obejmuje dostęp do opieki zdrowotnej, zdrowie psychiczne, choroby niezakaźne, raka, substancje pochodzenia ludzkiego i wyroby medyczne -  oznaczone numerami od PJ-01 do PJ-12. Łączny budżet wszystkich projektów wynosi 19 960 000 euro.

FIRST TEAM w ramach FENG

Termin składania wniosków
za 2 tygodnie 3 dni

FNP ogłosiło nabór wniosków do konkursu: FIRST TEAM nr naboru: 1/2023, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) przekazujemy podstawowe informacje dotyczące konkursu.

 

STARTING GRANT ERC

Termin składania wniosków
za 3 tygodnie 2 dni
Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

SYNERGY GRANT ERC

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 1 tydzień
Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2-4 liderów (Principal Investigators) oraz ich zespołów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Granty Fundacji Kościuszkowskiej

Termin składania wniosków
za 1 miesiąc 2 tygodnie
Informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US Fundacji Kościuszkowskiej. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: Kosciuszko Foundation Fellowship, Kosciuszko Foundation Grants oraz Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship.