Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
2F1 Wirtualna Klinika Równowagi dr hab. Dariusz Białoszewski 2017
1WR Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF) prof. dr hab. Grzegorz Opolski 2015
1W13 Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej prof. dr hab. Leszek Królicki 2015
LBBK Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł 2016
1WR Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe) - TELEREH-HF dr Renata Główczyńska 2015
FW28 Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych prof. dr hab. Iwona Wawer 2015
LBBK Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr n. med. Paweł Zawadzki 2016
NZS Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C na lata 2018-2019 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski 2018
1W9 Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization dr hab. Tomasz Jakimowicz 2017
1WX Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D prof. dr hab. Dominika Nowis 2018

Strony