Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W51 Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 2017
1WG Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce prof. dr hab. Michał Matysiak 2017
2F1 Wirtualna Klinika Równowagi dr hab. Dariusz Białoszewski 2017
LBBK Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł 2016
1WR Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe) - TELEREH-HF dr Renata Główczyńska 2015
LBBK Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr n. med. Paweł Zawadzki 2016
NZS Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C na lata 2018-2019 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski 2018
1W9 Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization dr hab. Tomasz Jakimowicz 2017
1WX Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D prof. dr hab. Dominika Nowis 2018
1M4 Zwiększanie potencjału do innowacyjnego sposobu realizacji projektów poprzez prezentacje wyników pracy na temat związku pomiędzy przepuszczalnością bariery jelitowej a aktywnością łuszczycy zwykłej na poziomie prestiżowych, międzynarodowych konferencji dr n. med. Mariusz Sikora 2018

Strony