Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW24 Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
BIBG Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem wiedzą i potencjałem badawczym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2017
1M19 Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Jakub Gołąb 2017
NZYN Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią Ministerstwo Zdrowia dr Aleksandra Wesołowska 2018
NZYN Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 2018
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
1W51 Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 2017
1WG Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce prof. dr hab. Michał Matysiak 2017

Strony