Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M15 Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jacek Malejczyk 2015
1M19 Badanie wpływu wybranych inhibitorów kinaz uczestniczących w przekazywaniu sygnałów w komórkach nowotworowych na cytotoksyczność komórek NK. Narodowe Centrum Nauki mgr Marta Siernicka 2015
1M19 Rola enzymu 2,3-dioksygenazy indoloaminy w indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym poddanym działaniu terapii fotodynamicznej. Narodowe Centrum Nauki dr Angelika Muchowicz 2015
1MG Rola enzymów antyoksydacyjnych zależnych od grup tiolowych w raku piersi z ekspresją receptora estrogenowego. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Radosław Zagożdżon 2015
1WY Poszukiwanie genetycznych czynników powiązanych ze wczesną umieralnością dorosłych w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Tomasz Płoski 2014
1M19 Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomowego w unikaniu przeciwnotworowej odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika. Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2014
1M15/1W Cało-eksomowe badanie mutacji somatycznych jako podłoża rozwoju endometriozy. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Paweł Włodarski 2014
1S7 Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marcin Ufnal 2017
1S7 Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marcin Ufnal 2017
RW1 Czynniki wpływające na niestabilność genetyczną w ostrych białaczkach limfoblastycznych B-komórkowych (B-OBL) u dorosłych. Narodowe Centrum Nauki Karolina Karabin 2016

Strony