Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WY Poszukiwanie genetycznych czynników powiązanych ze wczesną umieralnością dorosłych w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Tomasz Płoski 2014
1M19 Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomowego w unikaniu przeciwnotworowej odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika. Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2014
1M15/1W Cało-eksomowe badanie mutacji somatycznych jako podłoża rozwoju endometriozy. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Paweł Włodarski 2014
1S7 Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marcin Ufnal 2017
1S7 Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marcin Ufnal 2017
RW1 Czynniki wpływające na niestabilność genetyczną w ostrych białaczkach limfoblastycznych B-komórkowych (B-OBL) u dorosłych. Narodowe Centrum Nauki Karolina Karabin 2016
1S7 Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca. Narodowe Centrum Nauki UMO-2015/19/N/NZ5/00650 2016
1WK Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawanasowane badania przedkliniczne. Narodowe Centrum Nauki dr Mariola Napiórkowska 2015
1WX Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji supresora nowotworzenia, genu SLC5A8, i określenie możliwości ich zastosowania w terapii raka brodawkowatego tarczycy. Narodowe Centrum Nauki lek. Wojciech Gierlikowski 2016
1MG Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016

Strony