Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M24 Zaburzenia neurokognitywne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby C: wpływ pozawątrobowej replikacji wirusa i aktywacji immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Tomasz Laskus 2015
1M9 Poszukiwanie neurobiologicznego podłoża na rozwój padaczki w modelu drgawek rozniecanych. Narodowe Centrum Nauki dr Janusz Szyndler 2015
1M24 Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Radkowski 2014
1WZ Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014
1WZ Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014
1M9 Określenie nowych funkcjonalnych wariantów w obrębie genów związany ze szlakami aktywacji płytek krwi oraz ocena ich wpływu na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marek Postuła 2014
1M9 Rola czynnika martwicy nowotworów (TNF) w regulacji reakcji bólowej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra 2013
FW3 Ocena działania immunomodulacyjnego cefazoliny jako potencjalnego inhibitora cytokin prozapalnych wiążących się do receptora gamma (CD132) w perspektywie leczenia chorób o podłożu autoimmunologicznym. Narodowe Centrum Nauki dr Barbara Joanna Zyżyńska-Granica 2015
NZT Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Magdalena Kowalewska 2014
1WY Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani. Narodowe Centrum Nauki dr Malgorzata Rydzanicz 2017

Strony