Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WZ Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014
1M9 Określenie nowych funkcjonalnych wariantów w obrębie genów związany ze szlakami aktywacji płytek krwi oraz ocena ich wpływu na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marek Postuła 2014
1M9 Rola czynnika martwicy nowotworów (TNF) w regulacji reakcji bólowej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra 2013
FW3 Ocena działania immunomodulacyjnego cefazoliny jako potencjalnego inhibitora cytokin prozapalnych wiążących się do receptora gamma (CD132) w perspektywie leczenia chorób o podłożu autoimmunologicznym. Narodowe Centrum Nauki dr Barbara Joanna Zyżyńska-Granica 2015
NZT Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Magdalena Kowalewska 2014
1WY Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani. Narodowe Centrum Nauki dr Malgorzata Rydzanicz 2017
1WC Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Piotr Janik 2017
RW1 Mechanizm microRNA - zależnej regulacji inwazyjności gruczolaków przysadki. Narodowe Centrum Nauki lek. Beata Rak 2017
1M15 Komórki skóry jako model do badania konsekwencji mutacji w genach powodujących dziedziczne dystrofie siatkówki. Narodowe Centrum Nauki dr n. med. Aneta Ścieżyńska 2017
1M19 Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Winiarska 2016

Strony