Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1S17 Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020” w zakresie zadań na rok 2017. Ministerstwo Zdrowia prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk 2017
2W10 Ocena fizjologicznej zdolności proliferacji i samo odnawiania pneumocytów II rzędu oraz oskrzelowo-pęcherzykowych komórek macierzystych powstałych w odpowiedzi na uszkodzenie płuc. Narodowe Centrum Nauki dr Andrzej Ciechanowicz 2017
2W10 Nadmierna perceptualizacja- od badań podstawowych do interwencji terapeutycznych (eng. Overperceptualizaction in schizophrenia - from basic research to cognitive interventions. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mgr Mateusz Adamiak 2017
1M24 Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek T, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) rozpoznawane przez komórki T, a wpływem leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z zakażeniem HCV oraz współzakażeniem HIV-1/HCV. Narodowe Centrum Nauki dr Kamila Caraballo Cortes 2016
1WN Związek wybranych czynników genetycznych i środowiskowych z rozwojem choroby Gravesa i Basedowa i jej fenotypów. Narodowe Centrum Nauki Aleksander Kuś 2015
1WS Heterogenność erytrocytów (RDW) jako czynnik ryzyka zakrzepowych powikłań miażdżycy - badania nad mechanizmem działania. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Zbigniew Antoni Gaciong 2015
1M24 Zaburzenia neurokognitywne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby C: wpływ pozawątrobowej replikacji wirusa i aktywacji immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Tomasz Laskus 2015
1M9 Poszukiwanie neurobiologicznego podłoża na rozwój padaczki w modelu drgawek rozniecanych. Narodowe Centrum Nauki dr Janusz Szyndler 2015
1M24 Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Radkowski 2014
1WZ Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014

Strony