Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M15 Brachyterapia biologiczna z wykorzystaniem transdukowanych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiktor Paskal 2017
1M19 Zbadanie wpływu inhibitora arginazy-1 na rozwój antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej w węzłach limfatycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Paweł Łukasz Matryba 2017
Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Justyna Pordzik 2017
Udział indolu w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie nadciśnienia tętniczego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Konopelski 2017
Analiza genetycznego substratu dla rodzinnie występującego częstoskurczu węzłowego w regionie Podkarpacia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karol Deutsch 2016
1MA Rodzaje śmierci kardiomiocytów w kardiomiopatii Takotsubo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sonia Borodzicz 2016
Badanie wpływu wybranych leków i immunomodulatorów na aktywność limfocytów T regulatorowych (Treg). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Janyst 2016
Analiza wpływu wybranych chemioterapeutyków na skuteczność immunoterapii anty-CD20 w nowotworach wywodzących się z limfocytów B. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nina Barbara Miązek 2016
1MG Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016
NZYN Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących. Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci przy CZD dr Aleksandra Wesołowska 2015

Strony