Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M19 Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Jakub Gołąb 2015
1M19 Identyfikacja i startyfikacja chłoniaków z dużych rozlanych komórek B zależnych od sygnału z receptora limfocytów B. Od narzędzi wielkoskalowej analizy danych do opracowania racjonalnych terapii przeciwnowotworowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Kamil Bojarczuk 2015
FW25 Badania wpływu urolityn- biodostępnych metabolitów flory jelitowej człowieka na molekularne procesy związane z wygaszaniem stanu zapalnego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jakub Patryk Piwowarski 2016
1S6 Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. Sergiusz Jóźwiak 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka... Narodowy Program Zdrowia prof. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywność Narodowy Program Zdrowia prof. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywienia, ocenę poziomu.. Narodowy Program Zdrowia prof. Bolesław Samoliński 2017
FW25 Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z użyciem modeli in vitro i in vivo wraz ze wskazaniem molekularnych mechanizmów warunkujących obserwowaną aktywność. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Anna Karolina Kiss 2016
BIBG Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Centrum Projektów Polska Cyfrowa mgr Irmina Utrata 2017
RW1 Finansowanie 6 stypendiów doktoranckich i dofinasowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej w ramach I edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat wdrożeniowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek 2017

Strony