Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WY Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Rafał Płoski 2015
1WY Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Rafał Płoski 2015
1M4 Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Jacek Szymańczyk 2015
1W21 Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Leszek Pączek i dr hab. Artur Kamiński 2014
1M19 Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Jakub Gołąb 2015
1M19 Identyfikacja i startyfikacja chłoniaków z dużych rozlanych komórek B zależnych od sygnału z receptora limfocytów B. Od narzędzi wielkoskalowej analizy danych do opracowania racjonalnych terapii przeciwnowotworowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Kamil Bojarczuk 2015
FW25 Badania wpływu urolityn- biodostępnych metabolitów flory jelitowej człowieka na molekularne procesy związane z wygaszaniem stanu zapalnego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jakub Patryk Piwowarski 2016
1S6 Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. Sergiusz Jóźwiak 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka... Narodowy Program Zdrowia prof. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywność Narodowy Program Zdrowia prof. Bolesław Samoliński 2017

Strony