Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1MG Działanie przeciwwirusowe bakteriofagów. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Andrzej Górski 2014
1WJ Mechanizm zmian związanych z receptorami NMDA w depresji. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maria Zaleska-Radziwoń 2013
1WJ Nowe rodzaje uzależnień behawioralnych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Adaptacja i ocena przydatności skali problemowego używania telefonu komórkowego MPPUS-10 {Mobile Phone Problem Use Scale-10) w warunkach polskich. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prof. dr hab. Marcin Wojnar 2017
1M14 Genom modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta - brakujące ogniwo nowoczesnej parazytologii eksperymentalnej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Daniel Młocicki 2015
1M17 Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Artur Kamiński 2017
1M17 Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr hab. Artur Kamiński 2017
1WY Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Rafał Płoski 2015
1WY Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Rafał Płoski 2015
1M4 Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Jacek Szymańczyk 2015
1W21 Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Leszek Pączek i dr hab. Artur Kamiński 2014

Strony