Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW22 Opracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota (III). Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jakub Jerzy Fichna Uniwersytet Medyczny w Łodzi -Lider, mgr Przemysław Taciak -Partner WUM 2018
FW25 Ocena aktywności SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy. Narodowe Centrum Nauki dr Agnieszka Anna Filipek 2018
FW24 Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologicznej. Narodowe Centrum Nauki dr Jerzy Żabiński 2018
2W13 Synteza nowych pochodnych alloksantoksyletyny i kwasów tłuszczowych o potencjalnej aktywności antyproliferacyjnej. Narodowe Centrum Nauki mgr Michał Jóźwiak 2018
FW113 Ocena występowania i funkcji mikropęcherzykowego HMGB1 w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Mirosław Jerzy Szczepański 2018
1WW Wpływ żelaza i cynku na tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). Narodowe Centrum Nauki mgr Weronika Bystrzycka 2018
1WJ Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Andrzej Jakubczyk 2018
1W21 Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Leszek Pączek 2018
FW29 Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów - MentorEye. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Janusz Jaworowski 2014
1M15 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Ilona Kalaszczyńska 2019

Strony