Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M19 Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jakub Gołąb 2019
2W9 The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Ernest Kuchar 2019
1WR Wartość prognostyczna płytkopochodnych mikroRNA u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych nowymi antagonistami receptora P2Y12 Narodowe Centrum Nauki lek Aleksandra Gąsecka-van der Pol 2019
2W10 Udział parkiny w molekularnych mechanizmach aktywacji inflammasomu w liniach ludzkich mielo- i limfoidalnych białaczek Narodowe Centrum Nauki dr Anna Magdalena Lenkiewicz 2019
2M2 Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne Narodowe Centrum Nauki dr Przemysław Rzodkiewicz 2018
1WU Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Krenke 2018
FW12 Znaczenie oksydacji lipidów tkankowych w procesie nowotworowym z uwzględnieniem suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi – badania wstępne na modelu raka sutka. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Agnieszka Białek 2018
1W33 Wczesne i bardzo wczesne żywienie w ostrym zapaleniu trzustki NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz 2019
1M9 Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia ESUS Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Postuła 2019
1M19 Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczania w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019

Strony