Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Symbol
SKN03
Rok początku realizacji
2021
Project Title
Czy hipoglikemia reaktywna i insulinooporność są czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy
Code
AKS
Financing Institution
Lead
dr Bernadetta Kałuża
Total awarded funds MUW ONLY
22 905,00
Total awarded funds MUW ONLY
22905,00
Total awarded funds FOR ALL
22 905,00
Total awarded funds FOR ALL
22905,00
Project Objective

Celem wykonania prospektywnej obserwacji pacjentów poza badaniem klinicznym istotna jest ocena podstawowych parametrów gospodarki węglowodanowej w postaci glukozy i insuliny na czczo, hemoglobiny glikowanej, a także lipidogramu, które to parametry są powiązane z wykonanymi już badaniami u pacjentów (n=178) w trakcie hospitalizacji w latach 2014-2017 z powodu podejrzenia hipoglikemii reaktywnej (w załączeniu streszczenie wstępnej analizy grupy 178 pacjentów, którzy będą poddani obecnie prospektywnej ocenie). Koszt badań został opracowany na podstawie Cennika Usług Medycznych CSK MSWiA w Warszawie, dostępnego na stronie internetowej szpitala.
Realizacja projektu wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań pacjentów, w tym badania kompleksu intima-media w zakresie tt.szyjnych, do czego niezbędny jest sprzęt USG. Klinika (w tym poradnia) w której realizowane będzie badanie dysponuje sprzętem do badań USG, ponad to wykorzystana zostanie przenośna liniowa głowica do badań USG, co pozwoli wykonywać te badania w szerszym zakresie i pozwoli pokazać studentom jak ważna jest technika w dzisiejszej praktyce lekarskiej. W związku z dostępnością sprzętu oraz kwalifikacjami personelu badania te będą wykonane bezkosztowo.

Expected results
Jednym z elementów szkolenia w zakresie badania USG poza obserwacją, samodzielnym ich wykonywaniem pod doświadczonym okiem (opiekunka Koła jest ultrasonografistką z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) jest uczestnictwo w kursach USG. Dla najbardziej aktywnych uczestników, zaangażowanych w projekt przewidziane jest uczestnictwo w kursie USG organizowanym przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii (Kurs pt."USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii. Kurs praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych" lub "Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego - jama brzuszna i tarczyca. Elementy usg sutka i płuc. Kurs praktyczny" - średnia cena pięciodniowego kursu wraz z noclegiem i wyżywieniem 3050 zł/os), zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie usg.com.pl/kursy. Kursy te posiadają wartość 40 punktów edukacyjnych oraz 40 punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i m.in. odbycie ich jest niezbędne do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego uzyskanie jest właściwie tożsame z posiadaniem specjalizacji z USG.
W trakcie realizacji projektu studenci będą mogli zgłębić tajniki statystyki pod okiem opiekunki Koła (opiekunka Koła jest statystykiem) a dzięki udziale w profesjonalnych kursach z zakresu statystyki ugruntować zdobytą wiedzę, a także uzyskać większą samodzielność w zakresie prowadzenia badań naukowych. Udział w kursie ze statystyki organizowanym przez Statisticę umożliwi rzetelne przeprowadzenie analizy statystycznej przez studentów a także integrację ze środowiskiem statystyków pozwalającą na wymianę doświadczeń i ułatwienie znalezienia odpowiedzi na trudne "statystyczne" pytania (cena kursu on-line ze zniżką akademicką "Statystyka w medycynie - metody podstawowe": 1356 zł/os oraz "Statystyka w medycynie - metody zaawansowane": 1596 zł/os).
Istotnym elementem podsumowywującym projekt będzie organizacja i uczestnictwo w obozie naukowym, w trakcie którego zostanie dokonane podsumowanie projektu, oraz powtórzona i ugruntowana zdobyta wiedza. Obóz taki wiąże się z kosztami w postaci zakwaterowania oraz wyżywienia, a także dojazdu (przelot, dojazd pociągiem). Zostanie on zorganizowany dla najbardziej aktywnych studentów, odbywać się będzie pod nadzorem opiekunki Koła (Koło organizowało już obozy naukowe, koszt został oszacowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz analizy rynku).
Jedną z form promocji projektu będzie organizacja jednodniowej konferencji o ogólnopolskim zasięgu dla studentów kierunku lekarskiego dotycząca insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej i miażdżycy. Rejestracja na konferencję dla ok. 100 os. odbywać się będzie bez opłat, uczestnicy zagwarantowane będą mieć materiały zjazdowe, wyżywienie w postaci obiadu oraz przerw kawowych. Na wykłady zaproszeni będą goście - autorytety w wymienionych dziedzinach, zorganizowane zostaną również praktyczne warsztaty. Środki przeznaczone zostaną na materiały 496715 ID wniosku: 496715 stan z dnia 2020-11-12 21:38:32 wydruk roboczy Strona 4 z 29 zjazdowe, wyżywienie, zakwaterowanie dla zaproszonych gości (koszt opracowany na podstawie analizy rynku oraz uwzględnieniu potencjału jakim jest baza CSK MSWiA wraz m.in. z salami wykładowymi). W ramach promocji projektu planowana jest również organizacja warsztatów dla szkół ponadpodstawowych z zakresu opisanej tematyki (bezkosztowa).
Zwieńczeniem pracy nad projektem będą publikacje w renomowanych czasopismach z IF znajdujących się na tzw. Liście ministerialnej (średni koszt publikacji np. w czasopiśmie z 100 pkt. według Listy ministerialnej to ok. 3000 $).