Improving the quality of livers collected for transplant from deceased donors by the use of mechanical perfusion in hypothermia

Acronym
PROJEKT_SONATA BIS -9
Project Title
Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii.
Nazwa Kliniki/Zakładu
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Konkurs/program
SONATA BIS -9
Financing Institution
Lead
dr hab. Michał Jarosław Grąt
Subject
Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii.
Project Objective

The aim of the project is the assessment of the influence of applying mechanical liver perfusion in hypothermia on the limitation of lesions to the organs collected from donors diagnosed with brain death and the associated improvement in organ function after transplantation.