Investigation of xenoestrogens degradation in wastewater using NMR and ESR spectroscopy and computational methods

Project Title
Badania degradacji ksenoestrogenów w ściekach z wykorzystaniem spektroskopii NMR, ESR i metod obliczeniowych.
Financing Institution
Lead
dr Katerina Makarova