Doktorat Wdrożeniowy - VII edycja

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło siódmą edycją programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.  

Program składa się z modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2023 r.

Harmonogram składania wniosków na WUM:
Do 24.05.2023 r. – termin na przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl wypełnionego FORMULARZA – DOKTORAT WDROŻENIOWY EDYCJA 2023/2024

DO POBRANIA: FORMULARZ – DOKTORAT WDROŻENIOWY EDYCJA 2023/2024

 

Link do Zasad Rekrutacji oraz Harmonogramu Rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/rekrutacja

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
awn@wum.edu.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia