PAN-Warsztaty o grantach ERC (European Research Council) online, 22 i 24 maja 2023

Zapraszamy na kolejne warsztaty o grantach ERC (European Research Council)  - tym razem prowadzone przez ekspertów z holenderskiej firmy konsultingowej - Yellow Research.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, finansowany przez PAN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty zostały podzielone na dwa dni – 22 i 24 maja – i stanowią całość.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony będzie celom konkursu, procesowi i kryteriom ewaluacji oraz wstępnym informacjom jak przygotować cześć B2 wniosku. Omówione zostaną zagadnienia takie jak: przełomowy charakter badań, zasada high gain – high risk, kryterium wykonalności. Drugiego dnia uczestnicy uzupełnią wiedzę na temat części B2 wniosku, oraz dowiedzą się jak napisać cześć Extended Synopsis oraz kluczowe elementy części B1.

Poczas sesji pytań i odpowiedzi ekspertka Yellow Research - Lotte Jaspers - odpowie na pytania uczestników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://pan.pl/blog/warsztaty-o-grantach-erc/

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się online, dnia 22 i 24 maja 2023 roku, w godzinach 9.30-12.00

Uczestnikami mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora (uzyskany nie później niż w 2020 r.), reprezentujący wszystkie dziedziny nauki oraz planujący składać wnioski projektowe do konkursów ERC z jakąkolwiek jednostką naukową znajdującą się w Polsce.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 17 maja 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaWgzuBpCA6W1kK2HSE3tR1v1Hilz_V3wUkOaJuzOeGjb3aQ/viewform

Liczba miejsc jest ograniczona. Biuro Doskonałości Naukowej zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy dostępni pod adresem: doskonalosc@pan.pl

Miejsce składania wniosków
W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 17 maja 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaWgzuBpCA6W1kK2HSE3tR1v1Hilz_V3wUkOaJuzOeGjb3aQ/viewform