APP/447/5VS01/2023

Fri, 04/07/2023 - 09:19
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Realizacja usługi związanej analizą i dostarczeniem danych z
zakresu stanu zdrowia polskiej populacji w ramach projektu Evidence-based HealthyWarsaw.
Assessment, surveillance and monitoring health status of Warsaw Residents.