Nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu.

 

W zależności od tego, na jakim etapie kariery jest Kandydatka, może ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej. Stypendium można wykorzystać na dowolny, wybrany cel. Decyzja należy do Kandydatki

  • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł
Podmioty uprawnione do składania wniosków

Oferta stypendialna jest skierowana do naukowczyń, które w roku wypłacania stypendium (2024: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po roku, w którym zostaną wybrane stypendystki) nie ukończyły 26 lat – w przypadku kategorii magistranckiej, 32 lat – w przypadku kategorii doktoranckiej oraz 40 lat – w przypadku kategorii habilitacyjnej.

Jeżeli w trakcie swojej pracy naukowej Kandydatka przebywała na urlopie macierzyńskim przysługuje Jej prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko. Powinna wówczas dostarczyć zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim podpisane przez kierownika jednostki administracyjnej kształcącej lub zatrudniającej.

 

Miejsce składania wniosków
Zgłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi Regulaminie należy przesłać przez aplikację
dostępną na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl.
Dodatkowe informacje
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

CV i kopię dyplomu
opinię promotora lub opiekuna naukowego
listę publikacji i kopie tych najważniejszych
opis dotychczasowych badań i planów na przyszłość

Dokumenty zgłoszeniowe powinny być przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem kopii dyplomów).

Nie zapomnij załączyć również zgody dziekana oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia dotyczące chęci udziału w konkursie należy przesłać na adres: awn@wum.edu.pl do dnia 9.04.2023 roku.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl