APP_432_EUR08_2022

Mon, 12/19/2022 - 19:47
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi związanej z pracami badawczymi, będącymi elementem projektu, którego celem jest poprawa diagnostyki laboratoryjnej rybosomopatii, z uwzględnieniem przypadków pacjentów z niewydolnością szpiku u których w toku diagnostyku nie udało się ustalić rozpoznania oraz stworzenie nowych algorytmów, które będą przydatne w codziennej diagnostyce pacjentów z podejrzeniem rybosomopatii. W ramach w/w projektu Wykonawca będzie pełnił rolę/funkcję: Koordynatora Laboratorium/ Lekarza

ZAPYTANIE OFERTOWE 

realizowane w ramach projektu  pn. „Europejskie Konsorcjum Rybosomopatii” akronim RiboEurope, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET.” objętego umową o dofinansowanie nr EJP-RD/I/RiboEurope/02/2021