APP/427/5BMF/15340/2022

Fri, 12/09/2022 - 12:23
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zaproszenie do składania ofert: znak sprawy APP/427/5BMF/15340/2022

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza obejmująca przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od zdrowych i chorych dawców, w procedurze o zwalidowanej technologii do formy zawiesiny, gotowej do podania przez kanał roboczy kolonoskopu. Usługa badawcza finansowana jest ze środków "Biocodex Microbiota Foundation" - III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych "Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji" pt. "Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona.