Selected markers of the epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer

Project Title
Wybrane markery przejścia epitelialno-mezenchymalnego w raku jelita grubego
Financing Institution
Lead
Marta Fudalej