Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

STYPENDIUM START- EDYCJA 2021

Termin składania wniosków: 
02.11.2020
Pozostało 34 dni

ONKOgranty IV

Termin składania wniosków: 
12.10.2020
Pozostało 13 dni
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe

MIKROBIOTA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH

Termin składania wniosków: 
31.10.2020
Pozostało 33 dni

OPUS 20 + LAP

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni

SONATA 16

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe

KONKURS POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI XXIII edycja

Termin składania wniosków: 
29.10.2020
Pozostało 30 dni
Przedmiot konkursu: 
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.

PRELUDIUM BIS 2

Termin składania wniosków: 
15.12.2020
Pozostało 77 dni

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Termin składania wniosków: 
31.12.2020
Pozostało 93 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.   Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Alokacja środków w naborze wynosi 1 500 000 zł.   Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000 zł. 

MINIATURA 4

Termin składania wniosków: 
30.09.2020
To event remaining 1 day
Przedmiot konkursu: 
Projekty na pojedyncze działania naukowe.

SONATA BIS 10

Termin składania wniosków: 
15.09.2020
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe

Strony