Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

„Złota Kukułka” Nagroda specjalna JM Rektora

Termin składania wniosków: 
27.09.2019
Pozostało 6 dni
Przedmiot konkursu: 
Nagroda specjalna JM Rektora WUM, przyznawana autorowi pracy doświadczalnej lub klinicznej, opublikowanej w ciągu pięciu, ostatnich lat kalendarzowych (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) i najczęściej cytowanej w piśmiennictwie światowym spośród wszystkich prac wykonanych w tym czasie przez pracowników WUM i zgłoszonych do konkursu.

Mikrobiota w zdrowiu i chorobie

Termin składania wniosków: 
25.10.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Całkowita kwota nagrody wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT).

Onkogranty III - konkurs grantowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl/), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt. Trzecia edycja naszego konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji.

Oferta stypendialna Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Termin składania wniosków: 
01.10.2019
Pozostało 11 dni
Przedmiot konkursu: 
Dziedziny: - transport i logistyka - mechanika - nauki o życiu - rolnictwo - aeronautyka - ochrona środowiska Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.

Niekomercyjne badania kliniczne

Termin składania wniosków: 
30.08.2019

Co trzeba wiedzieć przy ubieganiu się o Stypendium Ministra?

Termin składania wniosków: 
25.10.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Dokumenty składane są elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Do wniosków nie są już wymagane opinie rad wydziału.

Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Termin składania wniosków: 
26.09.2019
Pozostało 5 dni
Przedmiot konkursu: 
Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie poziomu gotowości technologii Projektu określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Strony